I.T.C. INTEGRALTEAM COACHING™

Takım; üyelerini paylaştıkları ortak bir amaca ulaştırmak için çalışan ve birbirlerini tamamlayıcı becerilere sahip kişilerden oluşan gruplardır.
Bir takım zenginliğini , farklı tecrübeye ve fikirlere sahip üyelerinin arasındaki uyumdan alır.

I.T.C Takım koçluğu takımı bireylerden oluşan bir grup değil, bir sistem olarak ele alan dönüştürücü bir süreçtir. Takımlarda, sistemin kendine ait bir sesi, değerleri ve beklentileri vardır.

Kurumların başarılarında çalışanlar arası ilişkiler ve takım çalışmasının önemli bir yeri vardır.  İnsan, organizasyonun sahip olduğu en önemli değerdir ve çalışanların birbirleriyle ilişki ve iletişimleri şirketin başarısını etkiler. Birbiriyle iyi çalışan bireyler ve takımlar birlikte başarmaya odaklanır ve çatışmaları çözmekte daha yetkindir.

I.T.C Integral Team Coaching™ çalışmasıyla,

INTEGRAL TEAM COCHING™
3 Ana Modülden Oluşmaktadır

 • Takım üyeleriyle 1-1 görüşme ve ihtiyaç analizi,
 • Takımın ihtiyaçları doğrultusunda program, detaylarının gözden geçirilmesi ve uyarlanması
 • Ortak çalışma gruplarının oluşturulması

 • Birey ve Takım envanterlerinin, iş yapış şekilleri ve değer setinin ortaya çıkartılması,
 • Bunların I.T.C Integral Team Coaching™ "Dört Kadran" perspektifinden karşılaşılan gerçek deneyimlerle içselleştirilmesi,
 • Ortak hedeflerin belirlenmesi,
 • Çalışma başlıkları ve ev ödevleri

 • Ortak Çalışma Grupları sanal çalışmaları,
 • Takım projelerinin sürdürülmesi ve çıktılarının oluşturulması için takip süreçlerinin oluşturulması

 • Takımda ve organizasyonda samimi ve güvene dayalı bir çalışma ortamı oluşturabilmek,
 • Çeşitlilik, olumlu çatışma ve değişim dinamiklerini entegrasyonu,
 • Farklı adaptasyon süreçleri ve bunun takıma olan etkisini görmek ve yönetebilmek

 • Ortak Çalışma Grupları sanal çalışmaları,
 • Takım projelerinin sürdürülmesi ve çıktılarının oluşturulması için takip süreçlerinin oluşturulması

 • I.T.C Integral Team Coaching™ ile sürdürülebilir ve uygulanabilir bir yol haritasının oluşturulması,
 • Eylem adımlarının ve kontrol noktalarının netleştirilmesi,
 • Sürdürebilirlik için 4 aylık devam sürecinin oluşturulması

PROGRAM ÇERÇEVESİ

KİMLER KATILMALI?

Kapasitelerini geliştirirken  ilişkilerini derinleştirerek ortak hedeflere ulaşmayı arzulayan farklı seviyelerdeki takımlar.

DAHA FAZLA BİLGİ >

info@theintegralinstitute.com