THE INTEGRAL INSTITUTE TM

The Integral Institute’ün bütünsel ve kapsayıcı yaklaşımının temelleri, Ken Wilber'in AQAL Modelinin bir uzantısı olarak Sami M. Bugay (MCC) tarafından geliştirildi.  Bu yaklaşım Integral Leadership, Integral Coaching ve Integral Team Coaching programlarını kapsayan Integral Üçleme’nin hayati yapı taşıdır.

Blog