THE INTEGRAL INSTITUTE TM

The Integral Institute’ün bütünsel ve kapsayıcı yaklaşımının temelleri, Ken Wilber'in AQAL Modelinin bir uzantısı olarak Sami M. Bugay (MCC) tarafından geliştirildi.  Bu yaklaşım Integral Leadership, Integral Coaching ve Integral Team Coaching programlarını kapsayan Integral Üçleme’nin hayati yapı taşıdır.

IC_ACTP-tr_v5
IC_ACTP-tr_v5
Integral Online 25 Mart
Integral Online 25 Mart
Integral Online 25 Mart
Integral Online 25 Mart
Coaching UK
Coaching UK
IC_ACTP-tr_v5
IC_ACTP-tr_v5
previous arrow
next arrow
best-seller

Better Leaders
Better Teams:

Tamamen işlevsel ekipler oluşturmak için temellendirilmiş teori ve deneyimsel uygulamaların kullanıma hazır bir kombinasyonu yeni kitabımda.

Blog