INTEGRALTEAM COACHING PROGRAMI

Organizasyonlarda genellikle yaşanan sorunlar teknik değil genellikle motivasyonel ve ilişkisel dar boğazlardır. Takım koçluğu ile bu problemler takım üyelerinin aktif katılımı ve farkındalığı ile ele alınıp, yine takım üyelerinin kendi problem çözüm yöntemleri ile çözümlenmektedir.

Takım koçluğu takımı bireylerden oluşan bir grup değil, bir sistem olarak ele alan dönüştürücü bir süreçtir. Takımlarda, sistemin kendine ait bir sesi, değerleri ve beklentileri vardır. Takım koçluğu takım üyeleri arasındaki ilişkileri geliştirip güçlendirir.

I.T.C. Integrated Teams™ programımız,

INTEGRAL TEAM COCHING PROGRAMI
3 Ana Modülden Oluşmaktadır

 • Takım üyeleriyle 1-1 görüşme ve ihtiyaç analizi,
 • Takımın ihtiyaçları doğrultusunda program, detaylarının gözden geçirilmesi ve uyarlanması
 • Ortak çalışma gruplarının oluşturulması

 • I.C. Integrated Teams ™ "Dört Kadran" ile takım üyelerinin ve takımın dinamiklerinin ortaya çıkartılması,
 • Ekiplerin 5 Temel Aksaklığı ile baş edecek dinamiklerin oluşturulması,
 • Gelişim hedefleri,
 • Çalışma başlıkları ve ev ödevleri

 • Ortak Çalışma Grupları sanal çalışmaları,
 • Takım projelerinin sürdürülmesi ve çıktılarının oluşturulması için takip süreçlerinin oluşturulması

 • Takım olarak gerek takımdaki gerekse organizasyondaki dinamikleri ve ikilemleri tanımlayabilmek,
 • Karar mekanizmalarını , eylem süreçlerinin, dinamiklerini fark etmek ve proaktif olarak planlamak
 • C. Integrated Team ™ yaklaşımını sürdürülebilir ve uygulanabilir kılan yol haritasının oluşturulması

 • Ortak Çalışma Grupları sanal çalışmaları,
 • Takım projelerinin sürdürülmesi ve çıktılarının oluşturulması için takip süreçlerinin oluşturulması

 • I.C. Integrated Teams ™ yaklaşımını ile oluşturulan yol haritasının takibi ve takımın süreçte oluşan ihtiyaçlarının tanımlanması, ve karşılanması için gerekli iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi,
 • Eylem adımlarının ve kontrol noktalarının netleştirilmesi

PROGRAM ÇERÇEVESİ

KİMLER KATILMALI?

Sahip oldukları kapasitelerini genişletmek isteyen farklı seviyedeki takımlar.

DAHA FAZLA BİLGİ >

info@theintegralinstitute.com