LİDERLER İÇİNKOÇLUK YETKİNLİKLERİ

 1. yüzyılda liderlerin çok farklı beklentileri ve öncelikleri olan kişilerle çalışması kaçınılmaz bir hal alıyor. İş dünyası içerisinde ihtiyaçları, beklentileri ve hedefleri birbirinden hiç bu kadar farklı olmamış kuşaklar bulunuyor. Bu nedenle herhangi bir seviyedeki liderden beklenen en öncelikli tema ve davranış stili; bu kuşaklar arasında bir uyum sağlayıp harmoniyi açığa çıkarmaktır.

Dolayısıyla bütünü görebilen ve birlikte çalıştığı kişilerin gelişiminde bütünü görmelerini destekleyen, onların da hem kendilerine hem çevrelerine hem de yaptıkları işe bütünsel olarak bakabilmelerini ve bütünsel olarak gelişim kapasitelerini destekleyen liderler her organizasyon için hayati öncelik taşımaktadır.

Bu noktadan hareketle I.C. Integral Coaching™ for Leaders, liderler için koçluk yetkinliklerini geliştirdiğimiz temel ve ileri seviyedeki programımız; organizasyonların içerisindeki liderlerin ya da lider adayı olan kişilerin şirketin geleceğini oluştururken önemli bir liderlik yetkinliğini geliştirmelerini sağlıyor.

Bu programı tamamlayan koçlar:

LİDERLERİ İÇİN KOÇLUK YETKİNLİKLERİ
2 Ana Modülden Oluşmaktadır

 • Insan Kaynakları ve/veya ilgili yöneticilerle 1-1 ön görüşme,
 • Katılımcı profilinin alınması,
 • Program başarı kriterlerinin netleştirilmesi,
 • 1-1 Program koçu ataması

 • I.C. Integral Coaching ™ metodolojisi,
 • ICF Temel Koçluk Yetkinlikleri,
 • Koçluk uygulamaları,
 • Geri Bildirim ve değerlendirme,
 • Gelişim hedefleri

 • Profesyonel program koçundan koçluk alarak deneyimi derinleştirmek,
 • Profesyonel program koçuna koçluk vererek deneyimi derinleştirmek,
 • Geri Bildirim ve gelişim alanlarını netleştirmek

 • Program sonrası gerçek hayat deneyimlerini kolektif öğrenme aracı olarak kullanmak,
 • Kolektif olarak mentorluk almak,
 • Koçluk uygulamaları,
 • Yeni yaklaşımlar

 • Ontolojik Perspektif,
 • İnsan varlığının 3 ana alanı ve bu dinamiklerin koçlukta kullanımı,
 • ICF Temel Koçluk Yetkinlikleri,
 • Geri Bildirim ve değerlendirme

 • Profesyonel program koçundan koçluk alarak deneyimi derinleştirmek,
 • Profesyonel program koçuna koçluk vererek deneyimi derinleştirmek,
 • Geri Bildirim ve gelişim alanlarını netleştirmek

 • Program sonrası gerçek hayat deneyimlerini kolektif öğrenme aracı olarak kullanmak,
 • Kolektif olarak mentorluk almak,
 • Yeni yaklaşımlar,
 • Koçluk uygulamaları

PROGRAM ÇERÇEVESİ

KİMLER KATILMALI?

Liderlik pozisyonunda olan ya da liderlik etmek üzere yetkinliklerini geliştirmek isteyen kurumsal çalışanlar için dizayn edilmiştir.

DAHA FAZLA BİLGİ >

info@theintegralinstitute.com