INTEGRALCOACHING™

Her bilimsel alanda olduğu gibi koçluk mesleğinde de geçtiğimiz son 30 yıl içerisinde büyüme ve ilerlemeye, uzmanlık alanlarının oluşmasına tanıklık ettik. Ortaya çıkan tüm bu uzmanlık alanları içerisinde öne geçen hayati başlıklardan birisi de beklendiği üzere lider koçluğu oldu.

Bu perspektiften hareketle, I.C. Integral Coaching™ programını  gerek kurumsal gerekse bireysel girişimcilik ve liderlik alanlarındaki deneyimimizle harmanlayarak ortaya çıkarttık. I.C Integral Coaching™ olarak amacımız, geleceğimize etki edecek lider koçlar yetiştirerek dünyadaki tüm liderleri desteklemektir. Vizyonumuz ise;  kurumlarda etki yaratacak olan,  günümüz ve geleceğin liderlerine ve lider takımlarına destek vermeyi hedefleyen koç adaylarıyla birlikte ilerlemektir.

Bu programı tamamlayan koçlar:

INTEGRAL COACHING™
5 Ana Modülden Oluşmaktadır

 • Başvuru ve program yöneticileriyle 1-1 ön görüşme
 • Katılımcı biyografilerinin alınması
 • Program koçu ataması
 • Ortak çalışma gruplarının oluşturulması

 • I.C. Integral Coaching ™ metodolojisi
 • ICF Temel Koçluk Yetkinlikleri
 • Gelişim hedefleri
 • Koçluk uygulamaları
 • Geri Bildirim ve değerlendirme

 • Dört Boyutlu Lens
 • İnsan varlığının 3 ana alanı ve bu dinamiklerin koçlukta kullanımı
 • ICF Temel Koçluk Yetkinlikleri
 • Koçluk uygulamaları
 • Geri Bildirim ve değerlendirme

 • Koç olarak görünenin arkasındaki dinamikleri fark etmek
 • Sistemik dinleme ve güçlü sorularla bütünde derinlik sağlamak
 • ICF Temel Koçluk Yetkinlikleri
 • Koçluk uygulamaları

 • Liderlikte Beş Element yaklaşımı
 • Kimliklerimizi oluşturan dinamikler ve bu alana detaylı bakış
 • I.C. Integral Coaching™ metodolojisi entegrasyonu
 • Koçluk uygulamaları
 • Geri Bildirim ve değerlendirme

 • I.C. Integral Coaching™ metodolojisi entegrasyonu
 • Bütünsel Koçluk Haritası™
 • Kahramanlın Yolculuğu perspektifi
 • Gerçek danışan deneyimi ve geri bildirim

PROGRAM ÇERÇEVESİ (TOPLAM 104 SAAT)

 • Her biri 3 günlük 5 modül ve ICF ACC ve PCC unvanlanma süreci,
 • Köklü ve uluslararası kabulü olan bütünsel ve sistemik yaklaşım konusunda uygulamaya yönelik derin bilgi aktarımı.

KİMLER KATILMALI?

Bütünü görerek dünyada dönüşümü amaçlayan, bireysel ya da kurumsal liderleri desteklemeyi hedefleyen koç adayları için tasarlanmıştır.

DAHA FAZLA BİLGİ >

info@theintegralinstitute.com