INTEGRAL4 ELEMENTS™

Antik çağ felsefelerine göre gördüğümüz her şey ateş, toprak, hava ve suyun bir birleşimidir. Ortadoğu ve Uzak Doğu felsefeleri, bu unsurları bilgi paketlerinin temelini oluşturdu ve sağlıktan mimariye kadar her konuda felsefelerini bu unsurlara dayandırdılar. Carl Gustav Jung, bu dört unsuru insan türlerini gruplandırmak için bir temel olarak kullandı ve dört ana insan özelliği kategorisi oluşturdu: duygu (ateş), beş duyu (toprak), mantık (hava) ve sezgi (su).

Bu yaklaşım, doğanın bir parçası olan insanları ve davranışlarını inceleyen liderlik, ekip ve gruplar üzerine yapılan çeşitli çalışmalarda uzun yıllardır kullanılmaktadır.

Bu bakış açısını kullanarak, Koçlukta dört unsurun niteliklerini koçluk yetkinlikleri ile birleştirerek 4 Unsur: Doğanın Gücü programını oluşturduk. Bu programla amacımız, Koçları yeni koçluk yaklaşımları ve araçları ile güçlendirerek koçluk Müşterilerinin tüm potansiyellerini kullanmalarına ve 4 Element perspektifiyle durumları yeniden şekillendirmelerine yardımcı olur.

4 Unsur: Koçlukta Doğanın Gücü, CCE - Sürekli Koç Eğitimi olarak nitelendirilmiştir. 3 sanal modül, 5 atölye günü toplam 42 saattir. Programı başarıyla tamamlayan katılımcılar, Sürekli Koçluk Eğitim Birimlerinde 29 Temel Yetkinlik saati ve 13 Kaynak Geliştirme saati kazanacak.

Bu programı tamamlayan koçlar:

INTEGRAL COACHING™ 4 ELEMENT
3 Ana Modülden Oluşmaktadır

 • Program liderleriyle bire bir görüşme,
 • Katılımcıların biyografilerini toplamak,
 • Ortak çalışma grupları tasarlamak

 • 4 Element Koçluk Modeline Giriş,
 • 4 Elementin Nitelikleri,
 • 4 Element merceğinden Kadınsı ve Eril Enerjiler,
 • YENİ ICF Temel Yetkinliklerine Entegrasyon,
 • Koçluk uygulamaları ve geri bildirim

 • Gölgelerle Çalışmak,
 • 4 Elementin gölge nitelikleri,
 • B.E.D.'ye Giriş Model (Beden, Duygu, Söylem),
 • Bir Koç olarak Tam Mevcut ve duyarlı olmak,
 • Koçluk uygulamaları ve geri bildirim

 • Sistemlerde 4 Element Koçluk Modelinin Uygulanması (Gruplar, Takımlar, Organizasyonlar gibi),
 • 4 Unsurun ilişki boyutunu keşfetmek,
 • ICF Çekirdek Takım Koçluğu Yetkinliklerine Entegrasyon,
 • Koçluk uygulamaları ve geri bildirim

PROGRAM ÇERÇEVESİ

 • 3 Sanal modül, ilk ikisi 2 gün, son modül 1 gündür. Katılımcılar, çeşitli araçlar ve referanslardan oluşan bir Sanal kitaplığa erişecekler. Eğitim modülleri arasında uygulama oturumları aracılığıyla yeni araç ve becerileri uygulayacaklar.

KİMLER KATILMALI?

Program, koçluk becerilerini 4 Element bilgeliğiyle derinleştirmek isteyen en az 3 yıllık deneyime sahip Koçlar için tasarlanmıştır.

DAHA FAZLA BİLGİ >

info@theintegralinstitute.com