ÜST YÖNETİMTAKIMI

I.L. Integral Leadership™ olarak yıllardır üzerinde uzmanlaştığımız liderlik gelişimini, içinde bulunduğumuz dönemin hızlı dönüşüm ihtiyaçlarını öngörerek baştan yeniden kurguladık.

Bugünün liderlerini, birçok yetkinliği ve disiplini dinamik bir şekilde kullanabilen, yaratıcı gücü yüksek modern şampiyonlar olarak öngörebiliriz.  Esneklik,  çeviklik , dayanıklılık, çeşitlilik, kapsayıcılık ve bilinçdışı önyargıları fark etmek kavramları günümüzün gelişen koşullarında geleneksel ve üzerinde uzun zamandır çalışılan alanların ötesine geçerek öncelikli liderlik becerileri konumuna yükseldi.

I.L. Integral Leadership™  programımız,

Liderleri destekleyecek,

ÜST YÖNETİM TAKIMI
3 Ana Modülden Oluşmaktadır

 • Katılımcılarla 1-1 görüşme ve ihtiyaç analizi,
 • Katılımcı talepleri doğrultusunda program detaylarının gözden geçirilmesi ve uyarlanması,
 • Program koçu ataması,
 • Ortak çalışma gruplarının oluşturulması

 • I.C. Integral Leadership ™ tanımı ve dinamiklerinin kavranması,
 • "Dört Boyutlu Lens" yaklaşımının karşılaşılan gerçek deneyimlerle içselleştirilmesi,
 • Liderlik zorlukları ve uygulamaları,
 • Gelişim hedefleri,
 • Çalışma başlıkları ve ev ödevleri

 • Ortak Çalışma Grupları sanal çalışmaları,
 • Atanmış olan koç ile I. Modul çıktıları üzerinden 1-1 laser koçluk,
 • Bireysel projelerin sürdürülmesi ve çıktılarının oluşturulması

 • Lider olarak organizasyondaki dinamikleri ve ikilemleri tanımlayabilmek,
 • Karar mekanizmalarını , eylem süreçlerinin dinamiklerini fark etmek ve proaktif olarak planlamak,
 • Kara Kutu – Bilincimin kıyısında olanların kararlarıma etkisini görmek ve yönetebilmek

 • Ortak Çalışma Grupları sanal çalışmaları,
 • Atanmış olan koç ile II. Modul çıktıları üzerinden 1-1 laser koçluk,
 • Bireysel projelerin sürdürülmesi ve çıktılarının oluşturulması

 • I.C. Integral Leadership™ yaklaşımını sürdürülebilir ve uygulanabilir kılan yol haritasının oluşturulması,
 • Liderlk zorlukları bazında gelişimin takibi sürecinin oluşturulması,
 • Eylem adımlarının ve kontrol noktalarının netleştirilmesi,
 • Laser Koçlukların devamı ve kapanışı

PROGRAM ÇERÇEVESİ

 • Toplam 5 günlük 3 modül ve modüller arasında bilginin gerçek deneyimle entegrasyonu,
 • Modüller arasında profesyonel koçlarla desteklenerek organizasyonel hayat ile bütünleştirmek,
 • Köklü ve uluslararası kabulü olan bütünsel ve sistemik yaklaşım konusunda uygulamaya yönelik derin bilgi aktarımı.

KİMLER KATILMALI?

Farklı liderlik  modelleri hakkında bilgisi ve deneyimi olan,  sahip olduğu kapasitesini  geleceği kapsayacak genişletmek isteyen liderler

DAHA FAZLA BİLGİ >

info@theintegralinstitute.com