ETKİLİ LİDERLİK PROGRAMI

I.L. Integral Leadership™ olarak yıllardır üzerinde uzmanlaştığımız liderlik gelişimini, içinde bulunduğumuz dönemin hızlı dönüşüm ihtiyaçlarını öngörerek yeniden kurguladık.

Yöneticiler için liderlik yolculuğunda, sürdürülebilir liderlik başarısı için en etkili araçlardan biri “farkında” olmaktır. Kendinizin hem yönetici hem lider olarak farkında olmak, ekibinizin farkında olmak size uzun vadeli bir başarı sağlar.

3 Modülde yöneticilerin hem kendilerindeki hem de ekiplerindeki potansiyeli açığa çıkarmayı ve liderlik becerilerini geliştirmeyi; böylelikle çalışan memnuniyeti ve performansı yüksek ekiplere dönüştürmeyi hedefleyen yenilikçi ve yaratıcı bir programdır.

Olanak sağlayacak ve onları destekleyecek,

ETKİLİ LİDERLİK PROGRAMI
3 Ana Modülden Oluşmaktadır

 • Katılımcılarla 1-1 görüşme ve ihtiyaç analizi,
 • Katılımcı talepleri doğrultusunda program, detaylarının gözden geçirilmesi ve uyarlanması
 • Ortak çalışma gruplarının oluşturulması

 • I.C. Integral Leadership ™ tanımı ve dinamiklerinin kavranması,
 • Kişisel liderlik hedeflerini anlamak, liderlik gelişim planının oluşturulması,
 • Liderlik tarzının belirlenmesi,
 • Uygulama ve ev ödevleri

 • Sanal ortamda uygulamalı webinar,
 • Atanmış olan koç ile I. Modül çıktıları üzerinden 1-1 laser koçluk

 • Güçlü soru sorma teknikleri ile ekip yönetimi,
 • Güven yaratma mekanizmasının kavranması,
 • Ekibin performansını yönetmek ve koçluk yapmak,
 • Akılcı toplantılarla ekibi toplu veya 1-1 yönetmek ve sonuç almak

 • Sanal ortamda uygulamalı webinar,
 • Atanmış olan koç ile II. Modül çıktıları üzerinden 1-1 laser koçluk

 • Karşılaşılan karmaşık problemlerin anlaşılması, çözüm üretilmesi,
 • Çözüm için hızlı ve etkili karar verme tekniğinin uygulanması,
 • I.C. Integral Leadership™ yaklşaımını sürdürülebilir ve uygulanabilir kılan yol haritasının oluşturulması,
 • Laser Koçlukların devamı ve kapanışı

PROGRAM ÇERÇEVESİ

 • Toplam 5 günlük 3 modül ve modüller arasında bilginin gerçek deneyimle entegrasyonu
 • Modüller arasında profesyonel koçlarla desteklenerek organizasyonel hayat ile bütünleştirmek,
 • Köklü ve uluslararası kabulü olan bütünsel ve sistemik yaklaşım konusunda uygulamaya yönelik derin bilgi aktarımı.

KİMLER KATILMALI?

Ekip yöneten veya yönetmek üzere olan, müdür seviyelerinde ön saflarda yönetici olarak çalışan,  sahip olduğu kapasitesini  geleceği kapsayarak genişletmek isteyen herkes

DAHA FAZLA BİLGİ >

info@theintegralinstitute.com